Yurtdışından araç getirmek isteyen okuyucuların dikkatine!

185 gün yurtdışında kalınıp kalınmadığını daha kolay hesaplanması amacıyla hizmete sunulmuştur.

 

185 gün hesabını nasıl yaparım?

Gümrük Bakanlığı yeni bir uygulama koydu internet sitesine.
Bu uygulama; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren kesintili veya kesintisiz son bir yılda toplam 185 gün yurtdışında kalınıp kalınmadığını daha kolay hesaplanması amacıyla hizmete sunulmuştur.

İşte link:
http://trakyagumruk.gov.tr/185gun/

 

Pasaport-Örnek-400x280

Vatandaşlıktan Çıkma İşlemleri

Yabancı devlet vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunduğunuz makama ibraz ettiğinizde, tarafınıza imza karşılığında Türk vatandaşlığından çıkma belgesi teslim edilir.
Çıkma belgesinin imza karşılığı teslimi ile de Türk vatandaşlığı kaybedilir.

 

Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi

1- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için gerekli şartlar nelerdir?

– Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
– Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
– Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
– Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

2- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için hangi belgeler gerekmektir?

– İsteği belirten form dilekçe.(Başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)
– Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi.
Ayrıca, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre, çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

3- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için nereye müracaat etmeliyim?

Kişilerin bizzat kendilerinin, yurt dışında; dış temsilciliklerimize, yurt içinde; valilik (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri)ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

5- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Eşim yabancı uyruklu, ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Anne ya da babadan birinin yabancı olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kaybeden anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

6- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Eşim vefat etti/öldü, ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Anne veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kaybeden anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

7- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Evlilik dışı doğan ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Türk vatandaşlığını kaybeden annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu annesine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

8- Eşim ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunduk. Ergin olmayan çocuk/çocuklarımız da bizimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden anne ve babanın çocuğu da Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

9- Eşim Türk vatandaşı, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunmak istiyorum. Ancak çocuk/çocuklarımın da benimle birlikte Türk vatandaşlığından çıkmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?

Anne veya babadan birisinin Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda talepte bulunması (başvuru formunda belirtmesi) ve diğer eşin de muvafakat etmesi kaydıyla çocuk, Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunan anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder. Muvafakat edilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır.

10- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim?

Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel olarak durumunu öğrenebilirsiniz.

11- Başvuru No nedir? Ne işe yarar?

Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte http://www.nvi.gov.tr adresindeki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” kısmından takip edebileceği “12345 – 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.

12- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvuruma ait “Başvuru No”sunu nereden öğrenebilirim?

Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları Dış Temsilciliklerimizden de öğrenebilirsiniz.

13- Tarafıma Türk vatandaşlığından çıkma izni kararı verilmesi, Türk vatandaşlığından çıktığım anlamına gelir mi?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası “Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.” Hükmündedir.
Yukarıda açıkça belirtilen Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesi, Türk vatandaşlığının kaybedildiği ya da kaybedileceği anlamına gelmez.
Türk vatandaşlığından çıkma belgesinin teslim alınması halinde Türk vatandaşlığı kaybedilir.

14- Çıkma izin belgesini teslim aldıktan sonra yabancı devlet makamlarından tarafıma vatandaşlık belgesi verildi. Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemlerim sonuçlandı mı yoksa başka herhangi bir işlem yapmam gerekir mi?

Yabancı devlet vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunduğunuz makama ibraz ettiğinizde, tarafınıza imza karşılığında Türk vatandaşlığından çıkma belgesi teslim edilir.
Çıkma belgesinin imza karşılığı teslimi ile de Türk vatandaşlığı kaybedilir.

15- Türk vatandaşlığından çıkma belgesi nereden teslim alınır?

Çıkma belgesi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunulan makamdan imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.

16- Türk vatandaşlığından çıkma belgesi ikamet adresine gönderilebilir mi?

Bakanlıkça Türk vatandaşlığından çıkma izni verilenlere ait çıkma belgeleri ilgililerin başvuru makamlarına gönderilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.

17- Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesini teslim almakla Türk vatandaşlığı kaybedilir mi?

Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinin teslim alınması, kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettikleri anlamına gelmez. Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir.

18- Çıkma Belgesini teslim almalarına rağmen nüfus kütüklerindeki kayıtları halen açık olan kişiler ne yapmalıdır?

Müracaat makamlarına konu ile ilgili dilekçe vermelidirler.

19- Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle çıkma izni talebi uygun görülmeyen kişiler ne yapmalıdır?

İlgililerin aranma nedeninin ilgili makamlarca kayıtlardan düşülmesinin sağlanması halinde; ilgilinin yeniden Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

20- Türk vatandaşlığımın kaybettirilmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse, nereye başvurmam gerekir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi “Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.
a) Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.

b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.

c) İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.” Hükmündedir.

 

Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

Kaçakçılıkla Mücadelede Yakalanan Eşyaların Tasfiyesi

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan eşya,
şeklinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177. maddesinde sayılmıştır

 

Hangi eşya tasfiye ediliyor?

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile ülkemize yasal yollarla getirilen, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya tasfiyelik hale gelmektedir.

Bunlar;
-Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki bekleme süresi üç ayı geçen yolculara ait eşya,

-Gümrük Kanunundaki süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya,

-Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca gümrük işlemleri durdurulan ve yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda tasfiye edilmesi gereken eşya,

-Tahlilden arta kalan ve tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,

-Gümrük beyannamesi tescil edilen ancak, süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,

-Gümrük antrepolarında bulunan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,

-Antrepolarda, gümrük idaresince belirlenen bekleme süresi dolan eşya,

-Antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan ve bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilemeyen eşya,

-Gümrüğe terk edilen eşya ile gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya,

-Posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen eşya,

-İlgili maddelerine göre, kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya,

-Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların mahrecinden yanlışlıkla fazla olarak yüklenmiş olduğunun, gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,

-Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,

-Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde el konulan eşya,

-Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde el konulan eşya,

-Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, eşya

-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,

-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan eşya,
şeklinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177. maddesinde sayılmıştır.

 

Kaynak: http://tasfiye.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/sikca-sorulan-sorular

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Tüketici Hakem Heyetleri 2016 Yılı Parasal Sınırları

2016 Yılında Tüketici Hakem Heyetleri için üst parasal sınır;

 
2016 Yılında Tüketici Hakem Heyetleri için üst parasal sınır;

-İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.480 TL,

-İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 2.320 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Cezası

kişinin ikametgahı, yaptığı iş ve isteği, adli sicil kaydı, yükümlünün suç profili ve durumu dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirlenir

 

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası alan kişiler ne tür işlerde çalıştırılıyor?

Hakkında Türk Ceza Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı kararı verilen kişilerin çalışacağı işler hükümlünün durumu göz önünde bulundurularak hizmetler listesi doğrultusunda mahkemece belirlenir.

(Örneğin ağaç dikim ve bakımı, genel hizmetler, temizlik ve badana boya işleri vb. işler.)

• Hakkında Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 105/A ve 106/3 maddeleri gereğince kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü belirlenen hükümlünün çalışacağı yer, kişinin ikametgahı, yaptığı iş ve isteği, adli sicil kaydı, yükümlünün suç profili ve durumu dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirlenir.

Bu kapsamda hükümlüler;
– Belediyelerin park ve bahçe işlerinde,
– Okulların bakım ve onarım işlerinde,
– Kaymakamlık hizmet binalarının temizliğinde,
– Karakollarda temizlik işlerinde,
– Kızılay Derneği’nde çadır dikim işlerinde,
– Halk kütüphaneleri gibi kamu ve kamu yararına hizmet veren özel kurum ve kuruluşlarda,
– Meslek sahibi hükümlüler mesleklerine uygun işlerde,
çalıştırılabilir.

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

 

Emekli Çalışanlara Kıdem Tazminatı Alma Tüyoları

Emeklilerin kıdem tazminatı almalarını sağlayacak tüyoları açıklayalım.

Emekliler, emekli olduktan sonra çalışmak isterlerse iki türlü çalışabilirler. Birincisi sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilirler. İkincisi emekli maaşlarının kesilmesini talep edip bütün sigorta kollarına ait primleri ödeyerek çalışabilirler. Emekli çalışanların büyük çoğunluğu emekli maaşını kestirmeden çalışmaya devam ediyorlar. İşyerlerinden ayrılırken de haklı bir sebepleri olmuyor. Dolayısıyla işten kendi isteği ile sebepsiz ayrılıyorlar. Durum böyle olunca da emekliler kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Emeklilerin kıdem tazminatı almalarını sağlayacak tüyoları açıklayalım.

Bir dilekçe vermek yeterli
Emekli çalışanlarımızın çok fazla bilmediği ancak onlara büyük avantaj sağlayabilecek bir yöntemi açıklayalım. Örneğin emekliliğiniz üzerinden 3 yıl geçti ve siz hala sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aynı işyerinde çalışıyorsunuz. Normal şartlarda haklı bir sebep olmadan işi bırakıp bu üç yıl için kıdem tazminatı alamazsınız. Burada izleyeceğiniz yol, bir dilekçeyle emekli maaşınızı kestirmek ve normal çalışan statüsünde çalışmak istediğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu il veya merkez müdürlüklerine başvurup bu durumu ayrıca işvereninize de bildireceksiniz. Bunun üzerine işvereniniz sizin primlerinizi emekli olarak değil de normal çalışan olarak yatırmaya başlayacak. Sizde bunun üzerine tekrar emeklilik için başvurduğunuzda kıdem tazminatına hak kazanacaksınız. Emekli maaşını kestirmeden çalışanlar bu taktiği uygulayarak normalde kendi istekleriyle işi bırakarak alamayacakları örneğimizde olduğu gibi üç yıllık kıdem tazminatını birkaç bürokratik işlemle almaları mümkün olacaktır.

Emekli kadının evlenmesinde kıdem tazminatı
Emekli olan kadınlar çeşitli nedenlerle tekrar çalışmaya başlayabiliyorlar. Emekli kadın işçi emekli olarak çalışmaya devam ederken tekrar evlenirse kıdem tazminatın almaya hak kazanır. Bunun için kadının işyerindeki çalışma süresi bir yıl ve üzerinde olması gerekiyor. Bir diğer şart da kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması gerekiyor.

http://www.gunes.com/yazarlar/arif–temir/emekli-calisanlara-kolay-kidem-tazminati-alma-tuyolari-645386

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Kat İrtifakı İçin Gerekli Belgeler

-Vaziyet Planı
-Yönetim Planı

Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler nelerdir?
-Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
-Fotoğraf (1’er adet)
-İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekaletname vb.)
-Mimari proje
-Vaziyet Planı
-Yönetim Planı

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler ”Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun”da yer almıştır.

Bu kanunun 32. maddesi şöyle der:

1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir.

2) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi

Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesini düzenleme yetkisi noterlere aittir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi Nedir?

Kat karşılığı inşaatta taşınmaz malın maliki taşınmazın belli bir hissesini veya yapılacak binadaki bazı bağımsız bölümleri inşaattan kendisine kalacak kısımlara karşılık müteahhide devretmeyi vaat etmektedir.

Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesini düzenleme yetkisi noterlere aittir.

İstenen Belgeler

1) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, TC Kimlik ve vergi numarası,

2) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

3) Noterce düzenlenmiş kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi,

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Mirasçıların Mirası Paylaşmama Durumu

Veraset ve intikal vergi dairesi, bildirim sonrası tapu dairesine, belediyeye, bankaya ve trafiğe gibi kurumlarla yazışır. Bir sorun ile karşı karşıya kalınmadığı takdirde miras paylaşımı gerçekleşebilir.

Mirasçılar mirası paylaşamazsa ne olur?
Miras intikali süreci, vefattan sonra sulh hukuk mahkemelerine başvurularak alınan veraset belgesi ile birlikte şahsa ait para, araba, gayrimenkul gibi varlıklar için veraset ve intikal vergi dairelerine başvurularak başlar.

Veraset ve intikal vergi dairesi, bildirim sonrası tapu dairesine, belediyeye, bankaya ve trafiğe gibi kurumlarla yazışır. Bir sorun ile karşı karşıya kalınmadığı takdirde miras paylaşımı gerçekleşebilir.

Mirasçılar mirası paylaşamazsa ne olur?
Mirasçıların ne kadar miras alacakları oran olarak belirlenir. Ancak mirasçılar mirası paylaşamazlar ise, miras kalan mülk mahkeme kararı ile satışa çıkarılır. Satış süreci sonunda miras kalan mülkten elde edilen gelir mirasçılara yine miras payları oranında mahkeme tarafından paylaştırılır.

http://emlakkulisi.com/mirascilar-mirasi-paylasamazsa-ne-olur/158469

miras paylaşmama
Ağca Hukuk ve Danışmanlık