Kayıt Düzeltme İşlemler

Nüfus kayıtlarında değişiklik yaptırmak isteyen kişilerin kayıt düzeltme davası açmak üzere bulundukları yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir

Soru: Nüfus bilgilerimde (Örneğin ad, soyad, doğum tarihi) değişiklik yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Bu nedenle; nüfus kayıtlarında değişiklik yaptırmak isteyen kişilerin kayıt düzeltme davası açmak üzere bulundukları yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

soruları cevaplıyor
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Tedbir Nafakasında Usul

Boşanma davası içerisinde hükmedilen tedbir nafakası üzerinden vekalet ücreti takdir edilemez.

 

Tedbir nafakasına yönelik usul hükümleri:

 

-Görevli Mahkeme

Aile Mahkemesi

 

 

-Yetkili Mahkeme

a) eşlerden birinin yerleşim yeri

b) dava öncesi son altı ay birlikte oturulan yer

 

-Taraflar

a) Kadının yararına tedbir nafakası

b) Askerde olan eşin tedbir nafakası yükümlülüğü yoktur

c) Erkek eş yararına tedbir nafakası

d) Erkek eş yararına tedbir nafakası verilmeyecek haller

 

-Harç

Boşanma davası içinde istenmişse harca tabi değildir.

 

-Hüküm Fıkrası

a) Kime verildiği

b) Niteliği

c) Başlangıcı ve sonu

d) Ne miktar verildiği

e) Yeniden hüküm kurulmamalıdır

f) Kısa kararda var gerekçeli kararda yazılmadı ise

g) Kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki

h) Sadece ara karar ile verildi ise

 

-Feragat

a) Boşanma kararından önce

b) Boşanma kararından sonra

 

-Tavzih

Boşanma davasında tavzih kararı ile hüküm değiştirerek tedbir nafakası verilemez.

 

-Vekalet Ücreti

Boşanma davası içerisinde hükmedilen tedbir nafakası üzerinden vekalet ücreti takdir edilemez.

-Yabancılık Unsuru

Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde müşterek mutad mesken hukuku bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır

 

-Zamanaşımı

Bağımsız olarak açılan tedbir nafakası davası koşullar oluştuğunda her zaman açılabilir.

 

-Kesin Hüküm

a) Tarafların

b) Davanın konusunun

c) Dava sebebinin aynı olması gerekir.

 

-Islah

Islah bozma kararından sonra yapılamaz.

 

-İnfazı

a) İnfazı olanaklı ise

b) İnfazı olanaksız ise

 

-İade

Ara karar ile hükmedilmiş ve tedbir uygulanmışsa ödeyene iadesi talep edilemez.

 

-Temyiz

Bağımsız açılan tedbir nafakası davasında temyiz isteği harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

 

-Karar Düzeltme

Bağımsız açılan tedbir nafakası davasında karar düzeltmede bağlanan yıllık nafaka miktarı gözetilmelidir.

 

-İcranın Geri Bırakılması

Nafaka hükmünün icrası geri bırakılmaz.

 

tedbirusul

 

 

Vatandaşlıktan Çıkma İşlemleri

Yabancı devlet vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunduğunuz makama ibraz ettiğinizde, tarafınıza imza karşılığında Türk vatandaşlığından çıkma belgesi teslim edilir.
Çıkma belgesinin imza karşılığı teslimi ile de Türk vatandaşlığı kaybedilir.

 

Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi

1- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için gerekli şartlar nelerdir?

– Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
– Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
– Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
– Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

2- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için hangi belgeler gerekmektir?

– İsteği belirten form dilekçe.(Başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)
– Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi.
Ayrıca, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre, çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

3- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için nereye müracaat etmeliyim?

Kişilerin bizzat kendilerinin, yurt dışında; dış temsilciliklerimize, yurt içinde; valilik (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri)ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

5- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Eşim yabancı uyruklu, ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Anne ya da babadan birinin yabancı olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kaybeden anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

6- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Eşim vefat etti/öldü, ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Anne veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kaybeden anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

7- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Evlilik dışı doğan ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Türk vatandaşlığını kaybeden annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu annesine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

8- Eşim ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunduk. Ergin olmayan çocuk/çocuklarımız da bizimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden anne ve babanın çocuğu da Türk vatandaşlığını kaybeder.
Ancak, Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurusu esnasında, başvuru belgeleri ile birlikte çocuğun anne ve/veya babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belgenin de gönderilmesi halinde çocuk Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

9- Eşim Türk vatandaşı, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunmak istiyorum. Ancak çocuk/çocuklarımın da benimle birlikte Türk vatandaşlığından çıkmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?

Anne veya babadan birisinin Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda talepte bulunması (başvuru formunda belirtmesi) ve diğer eşin de muvafakat etmesi kaydıyla çocuk, Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunan anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeder. Muvafakat edilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır.

10- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim?

Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel olarak durumunu öğrenebilirsiniz.

11- Başvuru No nedir? Ne işe yarar?

Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte http://www.nvi.gov.tr adresindeki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” kısmından takip edebileceği “12345 – 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.

12- Türk vatandaşlığından çıkma izni başvuruma ait “Başvuru No”sunu nereden öğrenebilirim?

Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları Dış Temsilciliklerimizden de öğrenebilirsiniz.

13- Tarafıma Türk vatandaşlığından çıkma izni kararı verilmesi, Türk vatandaşlığından çıktığım anlamına gelir mi?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası “Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.” Hükmündedir.
Yukarıda açıkça belirtilen Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesi, Türk vatandaşlığının kaybedildiği ya da kaybedileceği anlamına gelmez.
Türk vatandaşlığından çıkma belgesinin teslim alınması halinde Türk vatandaşlığı kaybedilir.

14- Çıkma izin belgesini teslim aldıktan sonra yabancı devlet makamlarından tarafıma vatandaşlık belgesi verildi. Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemlerim sonuçlandı mı yoksa başka herhangi bir işlem yapmam gerekir mi?

Yabancı devlet vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunduğunuz makama ibraz ettiğinizde, tarafınıza imza karşılığında Türk vatandaşlığından çıkma belgesi teslim edilir.
Çıkma belgesinin imza karşılığı teslimi ile de Türk vatandaşlığı kaybedilir.

15- Türk vatandaşlığından çıkma belgesi nereden teslim alınır?

Çıkma belgesi, Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunulan makamdan imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.

16- Türk vatandaşlığından çıkma belgesi ikamet adresine gönderilebilir mi?

Bakanlıkça Türk vatandaşlığından çıkma izni verilenlere ait çıkma belgeleri ilgililerin başvuru makamlarına gönderilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.

17- Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesini teslim almakla Türk vatandaşlığı kaybedilir mi?

Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinin teslim alınması, kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettikleri anlamına gelmez. Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir.

18- Çıkma Belgesini teslim almalarına rağmen nüfus kütüklerindeki kayıtları halen açık olan kişiler ne yapmalıdır?

Müracaat makamlarına konu ile ilgili dilekçe vermelidirler.

19- Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle çıkma izni talebi uygun görülmeyen kişiler ne yapmalıdır?

İlgililerin aranma nedeninin ilgili makamlarca kayıtlardan düşülmesinin sağlanması halinde; ilgilinin yeniden Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

20- Türk vatandaşlığımın kaybettirilmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse, nereye başvurmam gerekir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi “Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.
a) Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.

b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.

c) İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.” Hükmündedir.

 

Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

Tedbir Nafakasının Kapsamı

Miktarın belirlenmesinde bilirkişi incelemesine kural olarak gerek yoktur.

 

-Miktarı

1)Gelirin Araştırılması

a) Cumhuriyet Savcılığı

b) Mal Müdürlüğü

c) Tapu Sicil Müdürlüğü

d) Belediye Başkanlıkları

e) Banka Müdürlükleri

f) Trafik Şube Müdürlükleri gibi yerlerden araştırma yapılabilir.

 

2)Gelirin Değerlendirilmesi

a) Eşin geliri az ise

b) Eşin geliri varsa

c) Eşin geliri yoksa

d) Eşin geliri araştırılmadıysa

e) Eşlerin geliri eşit ise

f) Eşlerin mesleği varsa

 

3)Bilirkişi İncelemesi

Boşanma davasında tedbir tedbir nafakasının miktarının belirlenmesi kural olarak özel ve teknik bir bilgiyi gerekmektedir.

Miktarın belirlenmesinde bilirkişi incelemesine kural olarak gerek yoktur.

 

-Miktarın Değiştirilmesi

  1. İndirilmesi
  2. Artırılması

 

-Gelecek Yıllardaki Miktarın Kararlaştırılması

Boşanma davası açılmakla birlikte verilen tedbir nafakasının gelecek aylarda ne miktarda ödeneceğine yönelik farklı düzenlemeler getirilebilir.

 

-Ödenmesi

1)Biçimi

a) İrat Biçiminde Ödenmesi

b) Toptan Ödenmesi

 

2)Türü

a) Türk Parası Olarak

b) Ayın Olarak

 

-Faiz

Karar oluşmadan nafaka istenebilir hale gelmeyeceğinden dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi isabetsizdir.

İstek bulunması koşuluyla faize borcun muaccel olup borçlunun da temerrüde düşürüldüğü tarihten itibaren hükmedilebilir.

kapsam

 

 

 

İntifa Hakkı Nedir

İntifa Hakkı İpoteğe Engel Midir?

Satış ve ipotek gibi tasarruf hakları çıplak mülkiyet sahibine aittir.İntifa hakkı sahibi taşınmazı ipotek edemez, satamaz ve bu hakkını bir başkasına devredemez.

İntifa Hakkı Tanımı

İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin  hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır.

İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakları grubuna girer. Bu hak, sahibine hakkın konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir.

Taşınmazın mülkiyetini kuru  mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

 

İntifa Hakkı Veren Ölürse

Çıplak mülkiyet sahibinin ölümü intifa hakkını sona erdirmez. İntifa hakkı süreli değil ise intifa hakkı sahibi ölene kadar bu hak kalıcılığını korur.

 

İntifa Hakkı kaç Kişiye Verilir?

İntifa hakkı birden fazla kişiye verilemez. Gerçek kişilerde intifa hakkı, hak sahibinin hayatı ile sınırlı olur.

 

İntifa Hakkı İpoteğe Engel Midir?

Satış ve ipotek gibi tasarruf hakları çıplak mülkiyet sahibine aittir.İntifa hakkı sahibi taşınmazı ipotek edemez, satamaz ve bu hakkını bir başkasına devredemez.

 

intifahakkı

 

 

Sitelerde Denetim Defteri Zorunluluğu

Bu defterler, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

 

Sekiz ve daha fazla bağımsız bölümü olan ana-gayrimenkulerde yönetici atanması mecburidir. Yönetim olan yerde denetim olur, denetim olan yerde rapor olur, rapor olan yerde kayıt-kuyudat olur.

1) Sitelerin her yönetim kademesine ait noter onaylı bir “Karar Defteri” bulundurulmak zorunluluğu vardır. Sitelerde tüm yönetim kademeleri (genel/temsilciler/yönetim kurulları) aynı defteri kullanabilir, ancak denetici veya denetim kurulu defteri ayrıca noter tasdikli olarak bulundurulur.

2) Kat Mülkiyeti Kanununda, yönetim defterleri madde 32 ve 36, denetim defterleri ise madde 41-de konu edilmiştir.

3) Bu defterler, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

4) Defterleri hiç veya usulüne uygun tutmayanlar (yönetim-denetim sorumluları), KMK madde 33-e göre cezalandırılır. Benim defterler ile ilgili tavsiyem: Her yönetim dönemi yönetim-denetim defterleri noterden açtırılıp, yönetimin devri ile yine notere kapattırılarak arşivlenmeli. Yönetim kurulları, “Gerekçeli Karar Defteri” adı altında , asıl defterin metinleri de içinde bulunacak şekilde kararları o günün gerçeklerini gerekçe ederek noter tasdikli ikinci bir defteri de tutarak, yönetimin devri ile birlikte bu ikincisini, olası adli veya idari durumlara karşı kendilerinde alıkoymalıdır.

Site Yönetimleri Danışmanı Nihat DÖNMEZ

Kaynak: http://www.konutsitesiyonetimi.com

 

denetimdefteri

 

Yurtdışından Araç Getirmede Merak Edilenler (5)

Aracınızı yurtdışına çıkarırken ya da bir gümrük idaresine teslim ederken aracınıza ait bilgisayardaki giriş kaydının kapatılması ve pasaportunuzdaki “taşıt vardır” kaşesinin iptal edilmesi gerekmektedir

Ambara bıraktığım aracım burada ne kadar süre kalabilir?

Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın yurtta kalma süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) ay kalabilir.

 
Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirdiğim arabayı devlete terk etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor. Ayrıca bir ücret ödemem gerekmekte midir?

En yakın gümrük idaresine başvurarak taşıtınızı terk edebilirsiniz. Terk dilekçesi vermeniz yeterlidir, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak, yasal olarak takip edilen bir vergi ve ceza borcunuz varsa bunun ayrıca ödenmesi gerekir.

 
Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye’de benden başka kimler kullanabilir?

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan (ana, baba, eş ve çocuklar) ve yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce kullanılabilir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca da kullanılabilir. Aksi halde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi hükmü uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır.

 
Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye’de birine satabilir miyim/sattığım kişi kullanabilir mi?

Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz.

 
Turistik kolaylıklar kapsamında otomobilimi Türkiye’ye getirdim, süremin tamamını kullanarak yurtdışına çıktım. 24 ay geçmeden eşim/oğlum/kızım vs. taşıtımı getirebilir mi?

Eşiniz/kızınız/oğlunuz vs. sizin ile beraber Türkiye’de bulunmuş ise yukarıda anlatıldığı şekilde sizin olduğu gibi onun da yerleşik olduğu yer Türkiye olmuş demektir. Doğal olarak sizin gibi o da 24 ay kesintisiz yurtdışında kalmadan taşıt getiremez.Vekalet verilecek kişi sizinle beraber Türkiye’de bulunmamış ise yukarıda anlatılan hususlar kapsamında süre verilerek taşıt getirebilir.

 
Aracımın sigortası Türkiye’de geçerli değil. Türkiye’ye girişte sınırda yaptırmam mümkün mü?

Konusu itibariyle Gümrük Müsteşarlığı görev ve yetkisi dahilinde bulunmamakla birlikte, taşıtlara ilişkin olarak Türkiye’ye girişinde taşıtın Türkiye’de geçerli bir sigorta poliçesinin ibrazı gerekmektedir. Eğer sigorta poliçeniz yok ya da Türkiye’de geçerli değil ise sınır gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletebilirsiniz.

 
Türkiye dışında bulunan aracımın plakasını iptal ettirdim, bana geçici plaka (ZOLL) verildi. Bu taşıt ile Türkiye’ye giriş yapabilir miyim?

Geçici (ZOLL) plakalı taşıtlar için Türkiye’ye girişi esnasında en çok 15 (onbeş) gün süre verilmektedir.

 
Yurtdışına çıkış yaparken ya da aracımı gümrük idaresine bırakırken dikkat etmem gereken bir husus var mıdır?

Evet. Aracınızı yurtdışına çıkarırken ya da bir gümrük idaresine teslim ederken aracınıza ait bilgisayardaki giriş kaydının kapatılması ve pasaportunuzdaki “taşıt vardır” kaşesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Kaynak: Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

sayın yolcular

Yurtdışından Araç Getirmede Merak Edilenler (4)

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 

Türkiye’de taşıtım ile birlikte 24 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Sınır kapısından giriş çıkış yapsam tekrar 24 aylık süre verilir mi?

Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmadan yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir.
Türkiye’de taşıtım ile birlikte 24 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Belirli bir süre yurtdışında kalmadan adıma kayıtlı başka bir taşıt ile giriş yapabilir miyim?

Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmadan başka bir taşıt da olsa yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir.
Türkiye’de taşıtım ile birlikte 24 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Aracımı orada bir başkasına satsam, aracımı satın alan kişi bu aracı Türkiye’ye getirebilir mi?

Satın alan kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında kesintisiz 185 gün kalarak yurtdışında yerleşik hale gelmiş ise taşıt getirmesine izin verilir.
Türkiye’de taşıtım ile birlikte 24 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Taşıtsız olarak Türkiye’ye gelebilir miyim?

Taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Yurtdışından turistik kolaylıklar kapsamında getireceğim arabanın yaşı ile ilgili bir kısıtlama bulunmakta mıdır?

Turistik kolaylıklar kapsamında getireceğiniz taşıtınız ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
Getireceğim aracımın direksiyonu sağdadır. Bu aracı Türkiye’ye getirmemde bir engel var mıdır?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Kiralayarak getireceğim araç için bana ne kadar süre verilir?

Kiralayarak taşıt getiren kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Taşıt getiren kişi eğer yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmuş ise taşıt getirmesine izin verilir. Ancak kişiye verilecek süre, kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun ise kiralama sözleşmesinde belirtilen süre kadar süre verilir.
Türkiye’ye aracım ile giriş yaptım, aracımı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkabilir miyim?

Türkiye’ye turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirerek taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın bir gümrük idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Veya bir taahhütname imzalayarak gümrük idaresine teslim etmeden de çıkabilirsiniz.

 

Taşıtım ile birlikte bir motosiklet getirdim. Benim taşıtım ile yurtdışına çıkıp geri gelmem gerekiyor. Motosikletim Türkiye’de kalabilir mi?

Evet. Ancak motosikletinizi en yakın gümrük idaresini teslim ederek yurtdışına çıkabilirsiniz.

 
Kaynak: Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

sayın yolcular