Yurtdışından Araç Getirmede Merak Edilenler (3)

Türkiye’ye geçici giriş yapılarak sürenin tamamını kullanmadan yurtdışına çıkış yapmanız ve yeniden giriş yapmak istemeniz halinde kullanmadığınız kalan süreler verilerek taşıtınızın girişine izin verilir.

 

Türkiye’de bulunan şirketim yurtdışında şube/acente vs. açtı. Şirketime ait T.C. plakalı taşıt ile yurtdışına çıkış yapmak için ne gerekir?

Normal çıkış işlemleri için gerekli (ruhsat, pasaport, araç sigortası) yanında söz konusu aracın sizin tarafınızdan kullanılacağına dair sahip şirket tarafından verilmiş vekaletname ibrazı gerekir.

Babam yurtdışında yaşıyor, fakat ben Türkiye’de yaşıyorum. Babama ait yurtdışındaki aracı Türkiye’ye ben getirebilir miyim?

Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yaşayan başka birisine ait aracı geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir.

Çifte pasaport sahibiyim. Türkiye’ye giriş yaptığıma ilişkin tüm bilgiler Türk pasaportumda kayıtlı. Diğer pasaportum üzerine kayıt yaptırarak taşıt getirebilir miyim?

Bu tip işlemler yanıltıcı bilgi ve belgeler ile gümrük idaresini yanıltarak işlem yapmak kapsamında kaçakçılık takibatını gerektirir. Hakkınızda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Otomobilim ile birlikte motosikletimi ya da karavanımı getirmek istiyorum. Bu mümkün müdür?

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtınız ile birlikte karavan, motosiklet, yat, bot, jet/ski vb. getirebilirsiniz.

 

Yurtdışında yaşıyorum ve emekli oldum. Getirdiğim taşıta ne kadar süre verilir?

Yurtdışında yerleşik emeklilerin getirdikleri kişisel kullanıma mahsus taşıtlarına 2 yıl süre verilir.

Yurtdışında yaşıyorum ancak Türkiye’den emekli oldum. Getirdiğim taşıta 2 yıl süre verilebilir mi?

Taşıtınıza 2 yıllık süre verilebilmesi için yurtdışında 185 gün kesintisiz kalmanız yeterli.

Türkiye’ye taşıtım ile giriş yaptım ve verilen süre bitmeden taşıtım ile yurtdışına çıktım. 185 gün yurt dışında bulunmadan yeniden taşıt gelebilir miyim?

Türkiye’ye geçici giriş yapılarak sürenin tamamını kullanmadan yurtdışına çıkış yapmanız ve yeniden giriş yapmak istemeniz halinde kullanmadığınız kalan süreler verilerek taşıtınızın girişine izin verilir.

Türkiye’de taşıtım ile birlikte 24 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Tekrar ne zaman araç getirebilirim?

Kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunmanız halinde yeniden taşıt getirebilirsiniz. Aksi halde taşıt getirmeniz mümkün değildir.

 

sayın yolcular
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

Kaynak: Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

Yurtdışından Araç Getirmede Merak Edilenler (2)

Taşıtın mülkiyeti başka bir şahıs ya da şirket adına ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekaletname ibraz etmeniz gerekmekte olup, verilen süre sonunda taşıtı yurtdışı etmeniz gerekmektedir

 

-Türkiye’de yaşıyorum yurtdışından geçici araç getirebilir miyim?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.
-Türkiye’de yaşıyorum, yurtdışında yaşayan akrabam/arkadaşım/eşim vs. burada benim kullanmam için taşıt getirip bana bırakabilir mi?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.
-Eşim yabancı, onun adına araç getirebilir miyim?

Yabancı olan eşinizin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamakta olup, yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur.
-Yabancı uyrukluyum / Türk vatandaşlığından çıktım / çifte vatandaşım turistik kolaylıklar kapsamında araç getirebilir miyim?

Turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.

-Yurtdışında yaşıyorum, şirketimin arabası ile Türkiye’ye giriş yapabilir miyim?

Taşıtın mülkiyeti başka bir şahıs ya da şirket adına ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekaletname ibraz etmeniz gerekmekte olup, verilen süre sonunda taşıtı yurtdışı etmeniz gerekmektedir.

-Yurtdışında bulunan şirketim Türkiye’de şube/acente vs. açtı. Taşıtları Türkiye’de kullanmak üzere getirebilir miyim?

Yurtdışında bulunan şirketinizin Türkiye’de şube/acente açması nedeniyle şirketinize ait araçların Türkiye’de sürekli kullanılmak üzere getirilmesi Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği  hükümleri uyarınca mümkün değildir.

 

Kaynak: Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

sayın yolcular
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

 

Yurtdışından Araç Getirmede Merak Edilenler

Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim taşıtım için verilen süreyi geçirirsem ne olur?

 

Yabancı plakalı aracımı Türkiye’ye nasıl getirebilirim?

Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından araç getirebilmek için, yurt dışında yerleşik olmanız gerekmektedir. Yani, kişinin bir yıl içerisinde 185 günden uzun bir süre Türkiye dışında bulunması halinde yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir ve turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkündür.

 

Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 24 aydır. Bu süreler, kişinin ve taşıtının kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunması halinde verilir.

 

Kişisel kullanıma mahsus aracın girişte sınır gümrüğündeki işlemleri için hangi belgeler gereklidir?

Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekaletname), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir.

 
Kişisel kullanıma mahsus aracın gümrükteki işlem prosedürü nedir?

Gümrük Muhafaza Birimi tarafından tek bir noktada kaydı yapılan araçlar pasaport işlemleri için polis peronlarına sevk edilir (yurda girişte vize pulu alması gerekenler polis kaydından önce pasaportları için vize pulu alırlar) Pasaport kayıt işlemlerini bitiren araçlar gümrük tescil kaydı ve muayene işlemleri için sonraki perona sevk edilir. Daha sonra gümrük tescil işlemleri için gümrük peronlarına giderler. Gümrük tescil kaydı ve muayene işlemleri biten araçlar çıkış muhafaza birimine sevk edilir. Çıkış Muhafaza Biriminde tek bir noktada araçların bilgisayar üzerinden saha düşüm işlemleri yapılır.

 

Vekalet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler, ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,

Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,

Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler, kabul edilmektedir.

 

Getirdiğim taşıt pasaportuma kayıt edilmek zorunda mı?

Evet. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaportunuza kaydedilmektedir.
Bu işlemler için ödeme yapmam gerekiyor mu?

Hayır. Bu işlemler için bir ücret alınmamaktadır.
Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim taşıtım için verilen süreyi geçirirsem ne olur?

4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 ve 241. maddeleri uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır.

 

Kaynak: Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

sayın yolcular

Ankara Dışında Bulunan Hukuk Bürolarına Avukatlık Hizmetleri

Büromuzun hizmetleri arasında Ankara dışında bulunan Hukuk Bürolarının Ankara’daki;

 

Bilindiği üzre, Avukatlık hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri veren hukuk büroları kendi bölgeleri dışında da davalar almakta ve danışmanlık yaptığı şahıs, kurum ve şirketler bulunmaktadır.

Ülkemizde davaların aylar yıllar sürdüğü ve davaların sürüncemede kaldığı malumunuz…

Şehir dışında iş alan hukuk bürolarının külfetini azaltmak adına biz tam da bu noktada, gelip gitme maliyetinin çok çok altında hizmetler vermekteyiz.

Deneyimli ve güçlü bir ekimiz var.

Sizin işlerinizi en az kendi işlerimiz kadar titizlikle takip edeceğimizi bizimle çalıştıktan sonra görmüş olacaksınız.

ağca hukuk
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

Biz kimiz?
Ankara Barosu Avukatlarından Özlem Ağca’nın yönetimindeki Ağca Hukuk ve Danışmanlık Büromuz Ankara Batı Adliyesi‘nin tam karşısındaki Hukukçular Plaza içerisinde bulunmaktadır.

İlk 6 yılı İstanbul olmak üzre 11 yıllık deneyimle güvenilir ve tecrübeli bir çalışma ortaklığımız var.

Ekimizde;

 

4 Avukat,

Stajyer Avukatlar,

Katip elemanları bulunmaktadır.

 

Büromuzun hizmetleri arasında Ankara dışında bulunan Hukuk Bürolarının Ankara’daki;

-Ankara Adliyesi, Batı Adliyesi ve İlçe adliyelerindeki (yakın civar iller de dahil) duruşmalarına katılmak,

-Yargıtay’da Mürafaa’ya katılmak,

-Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşmalara katılmak,

-İcra Takibi ve Haciz İşlemlerinde bulunmak,

-Cezaevlerinde tutuklu ziyaretinde bulunmak,

-Bütün kurum ve kuruluşlarda iş takibinde bulunmak gibi hizmetler de yer almaktadır.

 
Ofis Tel: 03122447535

Ofis Faks: 03122447537

Mail: agcahukuk@gmail.com

Web: https://agcahukuk.org/

 

Sosyal Medyada Biz:

Facebook Av. Özlem Ağca: https://www.facebook.com/ozlem.agca.520

Facebook: Ağca Hukuk ve Danışmanlık: https://www.facebook.com/agcahukuk

Twitter: https://twitter.com/ozlemagca82

Google Plus: https://plus.google.com/u/0/+A%C4%9FcaHukukB%C3%BCrosu/posts

Linkedin: https://tr.linkedin.com/pub/özlem-ağca/76/618/610

 

 

ağca hukuk
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

 

Ben Türkiyeyim

Allah bu millete böyle acı olaylar bir daha yaşatmasın.

Hepimizin başı sağolsun…

 

Çarşamba akşamı Ankara’da meydana gelen terör saldırısında 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 61’i ise yaralanmıştır.

Bu alçakça saldırıyı yapan hainlerin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz.

Bu saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geri kalanlara sabır diliyoruz.

Yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Bu şekil terör olayları ile bu halkı, bu devleti sindireceklerini zannedenler çok yanılmakla birlikte bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir.

Allah bu millete böyle acı olaylar bir daha yaşatmasın.

Hepimizin başı sağolsun…

 

Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Av. Özlem Ağca

 

türk-bayrağı

Kaçakçılıkla Mücadelede Yakalanan Eşyaların Tasfiyesi

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan eşya,
şeklinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177. maddesinde sayılmıştır

 

Hangi eşya tasfiye ediliyor?

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile ülkemize yasal yollarla getirilen, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya tasfiyelik hale gelmektedir.

Bunlar;
-Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki bekleme süresi üç ayı geçen yolculara ait eşya,

-Gümrük Kanunundaki süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya,

-Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca gümrük işlemleri durdurulan ve yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda tasfiye edilmesi gereken eşya,

-Tahlilden arta kalan ve tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,

-Gümrük beyannamesi tescil edilen ancak, süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,

-Gümrük antrepolarında bulunan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,

-Antrepolarda, gümrük idaresince belirlenen bekleme süresi dolan eşya,

-Antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan ve bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilemeyen eşya,

-Gümrüğe terk edilen eşya ile gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya,

-Posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen eşya,

-İlgili maddelerine göre, kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya,

-Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların mahrecinden yanlışlıkla fazla olarak yüklenmiş olduğunun, gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,

-Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,

-Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde el konulan eşya,

-Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde el konulan eşya,

-Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, eşya

-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,

-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan eşya,
şeklinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177. maddesinde sayılmıştır.

 

Kaynak: http://tasfiye.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/sikca-sorulan-sorular

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Tüketici Hakem Heyetleri 2016 Yılı Parasal Sınırları

2016 Yılında Tüketici Hakem Heyetleri için üst parasal sınır;

 
2016 Yılında Tüketici Hakem Heyetleri için üst parasal sınır;

-İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.480 TL,

-İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 2.320 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Tedbir Nafakasında Süre

Tedbir nafakasına kural olarak boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren hükmedilir ve tedbir nafakası boşanma yada ret hükmünün kesinleştiği tarihe kadar verilir

 

Eş için tedbir nafakasının süresini başlangıcı, sınırlı süre verilmesi ve sona ermesi açısından ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var.

 

-Başlangıç

Tedbir nafakasına kural olarak boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren hükmedilir.

 

-Sınırlı Süre Verilmesi

Tedbir nafakasına kural olarak boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren hükmedilir ve tedbir nafakası boşanma yada ret hükmünün kesinleştiği tarihe kadar verilir.

 

-Sona Ermesi

a) Eşlerden birinin ölmesi

b) Boşanma kararının kesinleşmesi

c) Sınırlı sürenin tamamlanması

d) Başkasıyla düzenli yaşamaya başlaması

e) Boşanma davasından feragat edilmesi

f) Kaldırılmasına karar verilmesi

g) Tedbir nafakasından feragat edilmesi

 

tedbirsüre

 

 

 

Cezaevlerinde Disiplin Suçlarına İlişkin Sorular

Disiplin cezasına karşı Disiplin Kurullarına yapılan itirazın reddedilmesi halinde 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir

 

Hakkımda verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edebilirim?

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde uyarma-kınama-aylıktan kesme cezalarına karşı Bakanlık Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

 

İtirazımı çalıştığım kurumdaki üst disiplin amirine yapabilir miyim?

Hayır yapamazsınız. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135. maddesinde yapılan düzenleme gereğince üst disiplin amirlerinin itirazları değerlendirme yetkisi yoktur.

 

Disiplin cezasına karşı idare mahkemesine dava açabilir miyim?

Disiplin cezasına karşı Disiplin Kurullarına yapılan itirazın reddedilmesi halinde 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Kaynak: http://www.cte.adalet.gov.tr/

 

 

soruları cevaplıyor
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

 

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Cezası

kişinin ikametgahı, yaptığı iş ve isteği, adli sicil kaydı, yükümlünün suç profili ve durumu dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirlenir

 

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası alan kişiler ne tür işlerde çalıştırılıyor?

Hakkında Türk Ceza Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı kararı verilen kişilerin çalışacağı işler hükümlünün durumu göz önünde bulundurularak hizmetler listesi doğrultusunda mahkemece belirlenir.

(Örneğin ağaç dikim ve bakımı, genel hizmetler, temizlik ve badana boya işleri vb. işler.)

• Hakkında Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 105/A ve 106/3 maddeleri gereğince kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü belirlenen hükümlünün çalışacağı yer, kişinin ikametgahı, yaptığı iş ve isteği, adli sicil kaydı, yükümlünün suç profili ve durumu dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirlenir.

Bu kapsamda hükümlüler;
– Belediyelerin park ve bahçe işlerinde,
– Okulların bakım ve onarım işlerinde,
– Kaymakamlık hizmet binalarının temizliğinde,
– Karakollarda temizlik işlerinde,
– Kızılay Derneği’nde çadır dikim işlerinde,
– Halk kütüphaneleri gibi kamu ve kamu yararına hizmet veren özel kurum ve kuruluşlarda,
– Meslek sahibi hükümlüler mesleklerine uygun işlerde,
çalıştırılabilir.

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık