Satış İlanın Bir Örneği İlgililere Tebliğ Edilmelidir

Yargıtay verdiği kararda, taşınmaz hissedarı mirasçılarının, kıymet takdirinin de usulüne uygun tebliğ edilmediği, hissedarların ihaleden haberdar olmadığı için ihaleye katılımın olmadığı ve satış bedelinin düşük olduğu gerekçesiyle ihalenin feshi talebini haklı buldu.

Yargıtay’ın verdiği karara göre, satış ilanının taşınmaz hissedarı mirasçılarına veya vekile tebliğ edilmemesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
Yargıtay verdiği kararda, taşınmaz hissedarı mirasçılarının, kıymet takdirinin de usulüne uygun tebliğ edilmediği, hissedarların ihaleden haberdar olmadığı için ihaleye katılımın olmadığı ve satış bedelinin düşük olduğu gerekçesiyle ihalenin feshi talebini haklı buldu.

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12

Tarih : 26-01-2015
Esas Yıl / No : 2014 / 33145
Karar Yıl / No : 2015 / 1751
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

1- ) İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına, HUMK’nun 438. ve İİK’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oy-birliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

2- ) Taşınmaz hissedarı mirasçıları İ. V. ve N. Ş.’in şikayet yoluyla Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, satış ilanının taşınmaz hissedarı mirasçıları olarak kendilerine tebliğ edilmediğini, tereke temsilcisinin satış dosyasında kendilerini temsil yetkisinin bulunmadığını, kıymet taktirinin de usulüne uygun tebliğ edilmediğini, hissedarların ihaleden haberdar olmadığı için ihaleye katılımın olmadığını ve satış bedelinin düşük olduğunu belirterek ihalenin feshini talep ettikleri, Mahkemece, satış ilanının tereke temsilcisine usulüne uygun olarak tebliğ edildiği gerekçesi ile şikayetin reddine ve şikayetçiler aleyhine para cezasına hükmedildiği anlaşılmaktadır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11., Avukatlık Kanunu’nun 41. ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 73, 81, 82 ve 83. maddeleri gereğince; vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Somut olayda, ihalenin feshini isteyen şikayetçiler murisi İ. Ş.’in 24.11.1999 tarihinde ihaleye konu taşınmazın ortaklığının giderilmesi için dava açtığı, ortaklığın giderilmesi davasının devamı sırasında İ. Ş.’in 2.4.2001 tarihinde öldüğü ve 31.1.2003 tarihinde G. Ç.’ın tereke temsilcisi olarak atandığı, Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 26.12.2003 tarih, 2003/260E.-2003/819K. sayılı ilamı ile ihaleye konu taşınmazın ortaklığının satış yoluyla giderilmesine karar verildiği, 2003/260 E. sayılı dava dosyası içerisinde bulunan ve Gemlik 1. Noterliği’nce düzenlenin 27.1.2006 tarih ve 0781 yevmiye numaralı vekaletname ile muris İ. Ş.’in tereke temsilcisi G. Ç.’ın Av. R. S.’ı vekil olarak tayin ettiği, satış ilanının, muris İ. Ş. mirasçıları olan şikayetçiler yerine tereke temsilcisi G. Ç. vekili Av. R. S.’a tebliğ edilmesi gerekirken, bizzat tereke temsilcisinin şahsına 29.1.2014 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği ilgililere tebliğ edilmelidir. Satış ilanının tereke temsilcisi vekiline tebliğ edilmemiş olması başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğundan, mahkemece şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçilerin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.01.2015 tarihinde oy-birliği ile karar verildi.

Kaynak: NeoHukuk

ihalenin feshi
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Yazar: agcahukuk

Ankara Barosu Avukatlarından Özlem Ağca. Çeşitli gazete ve dergilerde hukuk makaleleri yazmaktayım. Vatandaşın Anlayacağı Dilde Pratik Hukuk Rehberi adlı bir de kitabım var.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s