Adres İşlemleri

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ilçe nüfus müdürlükleri ya da Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanan muhtarlıklardan temin edinilebilir.

Adres beyanında bulunmak
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48. maddesi çerçevesinde adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla;
a) Beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez.

b) Daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı istenir.

Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulmaya ilişkin yazılı beyanı kabul edilir.

c) Beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması nedeniyle halen dolu olarak gözükmesi durumunda; adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğal-gaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler istenir.

Muhtarlıklara adres beyanı bildirme
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 5. maddesi, 6. maddesinin (a) ve (d) bentleri,
8. maddesi, 16. maddesi ve 17. maddesinde yer alan “8” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, bu çerçevede adres bildirimlerinin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Adres değişiklik bildirimi nereye yapılır?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51. maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara ya da dış temsilciliklere bildirilir.

Adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin kişilerce bildirim yükümlülüğü
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesinin ikinci fıkrası gereğince adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler hususunda kişilerin bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur.
Bu değişiklikler belediyelerce, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince en geç değişikliği takip eden on iş günü içinde, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanına işlenir.

Adres Bilgisini almaya yetkili kişiler kimlerdir?
1- Adres Bilgisini;
Bakanlık,
Kurumlar,
Kaydın sahipleri,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalar alabilirler.

2- Bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde adres bilgisi alınabilir.

Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır.

Yerleşim yeri ve diğer adresin tanımı nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümlerinde, yerleşim yeri adresi ”sürekli
kalma niyetiyle oturulan yer”, diğer adres ise “yerleşim yeri adresi dışında kalan yerler” olarak tanımlanmıştır.

Yerleşim Yeri Belgesi nereden alınabilir?
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ilçe nüfus müdürlükleri ya da Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanan muhtarlıklardan temin edinilebilir.

Anne, baba, kardeş veya yakınların adres bilgileri öğrenilebilir mi?
1- Adres Bilgisini;
Bakanlık,
Kurumlar,
Kaydın sahipleri,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalar olarak belirlenmiştir.
Bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde adres bilgisi alınabilir.
Adres Kayıt Sistemine göre okula kayıt 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 52. maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar.
Milli Eğitim Bakanlığı okul kayıtlarında Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerini esas almaktadır.

Ancak sınırları Milli Eğitim Bakanlığı belirlemektedir.

adres işlemleri
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Yazar: agcahukuk

Ankara Barosu Avukatlarından Özlem Ağca. Çeşitli gazete ve dergilerde hukuk makaleleri yazmaktayım. Vatandaşın Anlayacağı Dilde Pratik Hukuk Rehberi adlı bir de kitabım var.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s